Venezuela worden plastic woningen gebouwd volgens een systeem waarbij de sloppenwijkbewoners zelf hun terrein bouwrijp maken, een bewonerscomité moeten stichten en met die groep zelf de huizen bouwen waarin ze straks gaan wonen. De arbeid die ze er in stoppen is alvast de aanbetaling voor de “hypotheek”. Het comité krijgt bestuursscholing en is straks ook de beheerder van de buurt. Het comité wordt bijgestaan door technische specialisten die worden geleverd door de overheid.