Het Slotervaartziekenhuis gaat een grote rol spelen in de gezondheidszorg van Aruba, Sint Maarten en Curaçao. Er is een concept van samenwerkingsovereenkomst met de ministeries van Volksgezondheid van deze eilanden. Daarin staat dat het Amsterdamse ziekenhuis medische specialisten gaat uitzenden die lokale mensen kunnen trainen en die kunnen ingezet worden bij gebrek aan lokale artsen.

Er komt ook online uitwisseling van medisch advies. De plannen moeten nog behandeld worden in de ministerraad van de respectievelijke eilanden.
In de overeenkomst is er sprake van gezamenlijke inkoop van apparatuur en medicijnen waardoor de kosten voor de kleine ziekenhuizen op de eilanden met de helft kunnen teruggebracht worden.

Samen met lokale inspecteurs gaan experts van Slotervaart toezien op de kwaliteit van de gezondheidszorg en klachten afwikkelen over medische nalatigheid. Slotervaart zou ook een adviserende rol spelen bij de plannen voor het nieuwe ziekenhuis op Curaçao en bij de uitbreiding van het Horacio Oduber ziekenhuis op Aruba.

De Arubaanse minister van Volksgezondheid Richard Visser slaakt een zucht van verlichting: “Eindelijk een partner die de mouwen wil opstropen en die ons direct kan helpen met het verbeteren van de kwaliteit van onze gezondheidszorg.”
Hij somt de argumenten op waarom de ziekenhuizen van de eilanden afzonderlijk te klein zijn om goede zorg te bieden op alle gewenste terreinen. Hij is er voorstander van dat ieder eiland zijn specialiteit ontwikkelt zodat patiënten van regio terecht kunnen in dat specifieke ziekenhuis waar de hoogste kwaliteit van zorg wordt gegarandeerd. Voor die ontwikkeling heeft hij Slotervaart als partner aangetrokken.

Op Curaçao zou de samenwerking met Slotervaart geen dag te vroeg komen. De artsen die werken op de intensive care van het Sint Elisabeth Ziekenhuis (Sehos) in Willemstad zeggen dat er onnodig mensen sterven op hun afdeling omdat er een schrijnend tekort is aan goed werkende medische apparatuur.

Laatst overleed een slachtoffer van een auto ongeluk aan een dubbele klaplong. Met een goed functionerend draagbaar röntgen apparaat op de afdeling zou de klaplong zijn ontdekt en zou de patiënt waarschijnlijk nog in leven zijn.
Directeur Javier Hernández van het Sehos zegt dat er nog meer apparaten aan vervanging toe zijn maar dat er geen geld is om nieuwe te kopen. Zelfs de aanschaf van medicijnen is soms lastig omdat er vaak onvoldoende fondsen zijn om leveranciers te betalen. Die kennen de financiële nood waarin het ziekenhuis verkeert en willen dat er contant wordt afgerekend. Omdat de tarieven niet kostendekkend zijn, maar de overheid die nooit heeft willen verhogen, zwemt het ziekenhuis nu in schulden. Hernández spreekt over een regelrechte crisis.

De inspectie voor Volksgezondheid die kritische vragen stelt bij de samenwerking met Slotervaart is er in al die jaren niet in geslaagd de kwaliteit van de zorg in het ziekenhuis boven een derde wereld niveau uit te tillen.
Tekort aan geld en apparatuur is iets waar het Sehos al jaren mee te kampen heeft. Vier jaar geleden smeekte de vorige directeur Douglas Pinedo al om apparatuur en om een nieuw ziekenhuis omdat het 150 jaar oude Sehos geheel niet meer geschikt is om moderne zorg te leveren.

Er zijn toen wel plannen gemaakt die voorzagen in het begin van de bouw in juli van dit jaar, maar daar is niets van in huis gekomen. Er zou een ziekenhuis gebouwd worden naar Deventer model, maar dat was door ruime toepassing van glas niet geschikt voor de zonnige tropen.
Nu is er weer een plan in voorbereiding voor een nieuw ziekenhuis op Curaçao. In augustus moet begonnen worden met de aanbesteding, volgend jaar zou de eerste steen moeten worden gelegd en het gebouw zou moeten klaar zijn in 2014.

Op Aruba is door minister Visser 60 miljoen euro vrijgemaakt voor de expansie en modernisering van het Horacio Oduber Hospitaal.